اولین نشست کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه گنبدکاووس برگزار شد

تاریخ ثبت: 1398/09/25 - 06:32 ب.ظ

همزمان با هفته پژوهش و فناوری اولین نشست کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه گنبدکاووس برگزار شد.

در این نشست دکتر ابوالفضل طهماسبی، رئیس دانشگاه ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل این کارگروه در راستای اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که توسط هیأت وزیران مصوب گردیده، اجرای این آئین نامه را یکی از ضروری ترین اهداف پژوهش در دانشگاه دانست و اطلاع رسانی به اعضای هیأت علمی و دانشجویان را در جهت امنیت تولیدات علمی و حفظ و نگهداری این تولیدات و زمینه سازی ارتقا دانشگاه در امر اخلاق در پژوهش بیان نمود.

شایان ذکر است این کارگروه به منظور رعایت استانداردهای اخلاقی مصوب کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در مراحل مختلف طراحی، اجرا و گزارش نتایج پژوهش ها و همچنین اجرای سیاست های کارگروه مذکور از جمله اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موضوع ماده واحده قانون در سطح دانشگاه می باشد.