اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص تغيير تاريخ برگزاري آزمون ورودي دکتري ph.D (نيمه متمرکز) سال 1399

تاریخ ثبت: 1398/12/04 - 09:10 ق.ظ

 ضمن آرزوی موفقیت برای كليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون ورودي دکتري ph.D  ( نيمه متمرکز) سال 1399 بدین وسیله به اطلاع مي‌رساند زمان برگزاري آزمون دکتري سال 1399 از روز جمعه مورخ 98/12/9 به روز پنجشنبه مورخ 99/01/28 تغيير مي يابد.