دستورالعمل برگزاري جلسات دفاع پايانه‌نامه/رساله تحصيلات تكميلي

تاریخ ثبت: 1399/01/23 - 07:18 ق.ظ

بدینوسیله پیرو تصمیمات ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا (COVID-19) (با رعايت موارد بهداشتي) دستورالعمل برگزاري جلسات دفاع پايانه‌نامه/رساله تحصيلات تكميلي دانشگاه گنبدکاووس قابل اجرا از تاریخ 30 فروردین 1399 به اطلاع دانشجویان رسانده می شود.

 

 بدینوسیله پیرو تصمیمات ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا (COVID-19) (با رعايت موارد بهداشتي)
 دستورالعمل برگزاري جلسات دفاع پايانه‌نامه/رساله تحصيلات تكميلي دانشگاه گنبدکاووس قابل اجرا از تاریخ
30 فروردین 1399 به اطلاع دانشجویان رسانده می شود.

 
 
1- برگزاري جلسات دفاع طبق دستورالعمل‌ها و اطلاعيه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت خواهد بود.
 
2- جلسات دفاع پايان‌نامه/رساله بايد در مكان‌هايي برگزار شوند كه امكان ضدعفوني فضا و تجهيزات آنها و همچنين تهويه هوا وجود داشته باشد (مانند كلاس‌هاي دانشكده كه داراي پنجره رو به فضاي بيرون هستند).
 
3- نيم ساعت قبل از برگزاري جلسه دفاع، فضا و تجهيزات محل برگزاري بايد توسط نيروهاي خدماتي و از طريق مواد موثر بر ويروس كرونا ضدعفوني گردد. دانشجو و دانشكده مسئول هماهنگي و پيگيري انجام ضدعفوني محل برگزاري جلسه دفاع مي‌باشند.
 
4- پنجره محل برگزاري جلسه دفاع جهت تهويه هوا باز باشد.
 
5- تمامي شركت‌كنندگان در جلسه دفاع شامل دانشجويان، ارائه‌دهنده، اعضاي خانواده ارائه‌دهنده و اساتيد راهنما، مشاور، داور و نماينده تحصيلات تكميلي بايد مجهز به دستكش و ماسك مناسب باشند.
 
6- لازم است در جلسه دفاع، فاصله‌گذاري حداقل 2 متر بين افراد حاضر از ابتدا تا انتهاي جلسه رعايت گردد. در صورت تكميل ظرفيت محل برگزاري با رعايت اين فاصله‌گذاري حداقلي، بايد از حضور افراد ديگر در جلسه جلوگيري شود.
 
7- از هر گونه پذيرايي و خوردن و آشاميدن در جلسه دفاع خودداري گردد.
 
8- تمامي شركت‌كنندگان در جلسه دفاع شامل دانشجويان، ارائه‌دهنده و اساتيد راهنما، مشاور، داور و نماينده تحصيلات تكميلي بايد از خودكار و برگه يادداشت شخصي خود استفاده كنند.
 
9- فرم‌هاي امضاء‌شده توسط اساتيد محترم بايد توسط نماينده محترم تحصيلات تكميلي در داخل كاور نايلوني تميز قرار داده شده و نگهداري شوند.
 
10- تمامي شركت‌كنندگان در جلسه دفاع شامل دانشجويان، ارائه‌دهنده، اعضاي خانواده ارائه‌دهنده و اساتيد راهنما، مشاور، داور و نماينده تحصيلات تكميلي بايد قبل و بعد از برگزاري جلسه دفاع، نسبت به شستشوي ‌دست‌ها به‌مدت حداقل 20 ثانيه با آب و صابون و يا مواد ضدعفوني‌كننده موثر بر ويروس كرونا اقدام كنند.
 
11- هر فردي كه خود و يا يكي از نزديكان وي در يك ماه اخير، مبتلا به ويروس كرونا شده‌اند و يا علائم مشكوك اعلامي توسط وزارت بهداشت را دارند، بايد اين موضوع را كتباً به دانشكده و تحصيلات تكميلي اعلام كرده و از حضور در جلسه دفاع خودداري نمايد. در صورتي كه حضور وي از الزامات برگزاري جلسه دفاع باشد، مي‌توان زمان جلسه دفاع را با توجه به شرايط خاص و لزوم حفظ سلامت به تعويق انداخت. 

ارسال های جدید