مدیریت امور آموزشی

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی

پست الکترونیک

تصویر
رضا راه چمنی

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتری بیماری های داخلی دام

rahchamani

gonbad.ac.ir@

فرامرز عباسی رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

abbasi

gonbad.ac.ir@

 
بهزاد کاغذلو کارشناس فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

kaghazlou

gonbad.ac.ir@

 
وجیهه مومنی کارشناس پذیرش و ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

momeni

gonbad.ac.ir@

 
علی گنجی وطن کارشناس نقل و انتقالات کارشناسی ارشد حسابداری

ganjivatan

gonbad.ac.ir@

 
عماد ممی زاده کارشناس اسناد و مدارک پذیرش کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی

mamizadeh

gonbad.ac.ir@