دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

تولیدات گیاهی
 1. اکولوژی گیاهان زراعی
 2. اگرواکولوژی
 3. بیوتکنولوژی کشاورزی
 4. زراعت و اصلاح نباتات
 5. علف های هرز
 6. فیزیولوژی گیاهان زراعی
 7. مهندسی آب
 8. مهندسی تولیدات گیاهی
شیلات و جنگل
 1. بوم شناسی آبزیان
 2. بوم شناسی آبزیان
 3. بوم شناسی شیلاتی- بهره برداری
 4. تکثیر و پرورش آبزیان
 5. تکثیر و پرورش آبزیان
 6. جنگلداری
علوم دام
 1. پرورش طیور
 2. پرورش گاو و گاو میش
 3. پرورش و مدیریت تولید طیور
 4. تغذیه دام
 5. علوم دامی
 6. علوم دامی- تغذیه
 7. علوم دامی- فیزیولوژی دام
 8. علوم دامی- مدیریت دامپروری
مرتع، آبخیزداری و صنایع چوب
 1. مرتعداری
 2. آبخیزداری
 3. چوب شناسی و صنایع چوب
 4. علوم و صنایع چوب و کاغذ
 5. فراورده های چند ساره چوب
 6. مهندسی مرتع و آبخیزداری
 7. مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری
تولیدات گیاهی
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
اورسجی, زينب اورسجی استادیار رشته زراعت-گرايش علفهاي هرز avarseji@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
بیابانی, عباس دانشیار فیزیولوژی گیاهان زراعی abbass.biabani@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
حسینی مقدم, حسین استادیار باغبانی hosseini@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
راحمی کاریزکی, علی استادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی rahemi@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
سجادی, سید جواد مربی ماشین آلات کشاورزی sajadi@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
طلیعی, فاختک استادیار بیماریهای گیاهی taliei@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
نعیمی, معصومه استادیار اکولوژی گیاهان زراعی naeimi@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
آهنگر, لیلا استادیار ژنتیک مولکولی ahangar@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
زارعی, مهدی استادیار علوم باغبانی mehdizarei@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
صبوری, حسین دانشیار اصلاح نباتات hossein.sabouri@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
غلامعلی پور علمداری, ابراهیم استادیار علوم گیاهی - اکوفیزیولوژی علفهای هرز eg.alamdari@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قلی زاده, عبداللطیف استادیار حاصلخیزی خاک و کود gholizadeh@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
ملاشاهی, مهدی مربی حشره شناسي mmollashahi@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
نخزری مقدم, علی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی nakhzari@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
شیلات و جنگل
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
ستاریان, علی دانشیار اکولوژی و درخت شناسی sattarian@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قربانی, حجت استادیار خاک شناسی - حفاظت خاک و فیزیک ghorbani@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قلی پور کنعانی, حسنی استادیار دامپزشکی- بیماری های آبزیان gholipourk@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
آدینه, حسین استادیار شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان adineh.h@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
پاتیمار, رحمان دانشیار اکولوژی ماهی rpatimar@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
جعفریان, حجت الله دانشیار تکثیر و پرورش ماهی jafariyan@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
دانشور, ابوالفضل استادیار جنگل صفحه شخصی
رضوي, سيدعلي مربی مهندسي منابع طبيعي- جنگلداري sarazavi@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
رئیسی, هادی استادیار شیلات raeisi@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فرهنگی, محمد مربی شیلات farhangi@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قلی زاده, محمد استادیار بوم شناسی - هیدروبیولوژی gholizadeh_m@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
موسوی نوکنده, سید مرتضی استادیار جنگل mousavi@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
هرسیج, محمد استادیار مهندسی آبزیان - تکثیر و پرورش آبزیان m_harsij80@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
علوم دام
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
بحري بيناباج, فاطمه استادیار علوم دامي-ژنتيك و اصلاح دام f_bahri_b_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
بیات کوهسار, جواد استادیار تغذیه دام bayatkoohsar_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
راه چمنی, رضا استادیار دامپزشکی- بیماریهای دام rahchamani_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فریور, فریبا استادیار علوم دام farivar_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قره باش, آشور محمد استادیار تغذیه دام gharebash_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
تراز, رهرا مربی مهندسي كشاورزي- علوم دامي taraz_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
خان احمدی, علیرضا مربی مهندسي كشاورزي- علوم دامي khanahmadi_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
قنبری, فرزاد استادیار تغذیه دام farzadghanbari_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
مسلمی پور, فرید استادیار فیزیولوژی تغذیه دام moslemipurf_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
مصطفی لو, یوسف استادیار دامپزشکی- تولید مثل و مامایی mostafaloo_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
مقصودلو, شهریار استادیار تغذیه طیور maghsoudlou_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
مرتع، آبخیزداری و صنایع چوب
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
امینیان, هدایت الله استادیار مهندسی سازه های چوبی aminian@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
بهمنش, بهاره استادیار علوم مرتع behmanesh@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
جمالی راد, لعیا استادیار سازه های چوبی jamalirad@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
حشمت پور, علی استادیار هیدرولوژی و مدیریت منابع آب heshmatpoor@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
روحانی, حامد استادیار علوم زمین و محیط زیست rouhani.hamed@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
سیدیان, سید مرتضی استادیار سازه های آبی seyedian@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
صدقي, مهرداد مربی مهندسي منابع طبيعي-چوبشناسي و صنايع چوب sedghi@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
طهماسبي, ابوالفضل استادیار مهندسي منابع طبيعي- مرتعداري tahmasebi@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فتح آبادی, ابوالحسن استادیار آبخیزداری fathabadi@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فخیره, اکبر استادیار علوم مرتع fakhireh@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فرجی, فرشید استادیار سازه های چوبی faraji@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
محمد اسماعیلی, مجید دانشیار اکولوژی مرتع esmaeili@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
محمدی, امین استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی aminmohammadi@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
وزیری, وحید استادیار خمیر کاغذ vahidvaziri@gonbad.ac.ir صفحه شخصی
فراستی, معصومه استادیار صفحه شخصی