دانشکده فنی و مهندسی مینودشت

عمران
  1. نقشه برداری- ژئودزی
کامپیوتر
  1. مهندسی نرم افزار
عمران
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
رکنی, کمیل استادیار مهندسی نقشه برداری rokni [At] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
ملاعباسی, حسین استادیار عمران hma [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
کامپیوتر
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
شیخ زاده, محمد جواد مربی کامپیوتر sheikhzadeh [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
مهدی پور, مصطفی مربی فیزیک (در حال تحصیل) mehdipoor [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
نیرمه, احمد استادیار ریاضی - آنالیز a.neirameh [at] gonbad.ac.ir صفحه شخصی