دانشکده علوم انسانی آزادشهر

نام و نام خانوادگی: علی حشمت پور

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: هیدرولوژی محیط زیست

مرتبه علمی: استادیار

سمت: سرپرست دانشکده علوم انسانی آزادشهر

آدرس ایمیل: heshmatpoor@gonbad.ac.ir

مدیریت
  1. مدیریت بازرگانی
  2. مدیریت بیمه
  3. مدیریت صنعتی
مدیریت
نام خانوادگی, نام مرتبه علمی تخصص ایمیل صفحه شخصی
رستگار, عبدالغنی استادیار مدیریت rastegar [At] gonbad.ac.ir صفحه شخصی
اسکو, وحید مربی حسابداری vahidoskou_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
انارکی, سعید مربی حسابداری anaraki_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی
خیراندیش, مسعود استادیار اقتصاد بازرگانی (کشاورزی) kheirandish_ [At]_gonbad.ac.ir صفحه شخصی