نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 
مسئول نهاد رهبری:        حجت الاسلام  والمسلمین قاسم رجبی
 
 
مدیر اجرایی:                  جناب آقای مهندس حامد جاوید