نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 
مسئول نهاد رهبری:        حجت الاسلام  والمسلمین عی رضا رحیمی نژاد (کارشناسی ارشد حوزوی، کارشناسی ارشد تاریخ اسلام)
 
معاون نهاد رهبری:         حجت الاسلام والمسلمین موسی آیتی فر (کارشناسی ارشد حوزوی، کارشناسی علوم قرآن و حدیث)
 
مدیر اجرایی:                 آقای حسینعلی گنجی (کارشناس ارشد حوزوی، کارشناسی حقوقی)