تماس با دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

خط مستقیم

دور نگار

دکتر حسین گل چینی

رئیس دانشگاه

33266802

33264060

حجت الاسلام  و المسلمین محمد جواد نور محمدی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

33287509

33264060

دکتر عباس بیابانی

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

33263401

33263401

دکتر علی حشمت پور

معاون آموزشی و پژوهشی

33268883

33268882

دکتر اکبر فخیره

معاون دانشجویی و فرهنگی 33262199 33263167

مهندس مهدی علی بگلی

مدیر حراست

33264155

33262611

دکتر یوسف مصطفی لو

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

33261769

 

دکتر عبداللطیف قلی زاده

معاون آموزشی دانشکده علوم کشاورزی 

33261769

 

دکتر سعید شکوه

رئیس دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

33262660

 

 

معاون آموزشی دانشکده علوم پایه - -

دکتر مریم رامین نیا

رئیس دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی

33267507

 

دکتر زین العابدین فرامرزی

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی

33262660

 

جناب آقای علی نوری

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

33262199

 

دکتر جواد بیات کوهسار

مدیر امور دانشجویی

33262199

 

دکتر رضا راه چمنی

مدیر امور آموزشی

33266700

 

دکتر فرامرز رستمی

مدیر امور پژوهشی

33267508

 

جناب آقای جواد ذبیحی

مدیر امور اداری و پشتیبانی

33260224

33260224

دکتر صدیقه عرب امیری

مدیر امور مالی

33268166

33268166

ارتباط با حوزه معاونت آموزشي پژوهشي

ابتدا با یکی از شماره های زیر تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را وارد نمائید:

33266700

33267507

داخلی

مهندس محمودنیا

کارشناس آموزشی دانشکده علوم کشاورزی

101

مهندس پردلان

کارشناس آموزشی دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

102

مهندس عرب

کارشناس آموزشی دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی

103

مهندس کاغذلو

اداره پذیرش و ثبت نام

104

سرکارخانم مصطفی لو

اداره فارغ التحصیلان

105

دکترقلی زاده

معاون آموزشی دانشکده علوم کشاورزی  

106

دکتر فرامرزی

معاون آموزشی  دانشکده علوم انسانی 

107

جناب آفای فرامرز عباسی

مسول آموزش 

108

سرکار خانم حسینی

دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی

109

دکتر راه چمنی

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

110

دکتر وزیری رئیس اداره آموزش های آزاد و مجازی 112
دکتر فرامرز رستمی مدیر امور پژوهشی 113
دکتر جرجانی مدیر گروه زیست شناسی  114
دکتر فزونی مدیر گروه ریاضی و آمار 115
مهندس شیخ زاده مدیر گروه کامپیوتر 116
دکتر محمدی خیاره مدیر گروه  علوم اداری و اقتصادی 117
دکتر اسماعیلی مدیر گروه ادبیات فارسی 118
دکتر جوانمرد مدیر گروه فلسفه 119
دکتر ایمری مدیر گروه تربیت بدنی 120
دکتر ملاشاهی مدیر گروه تولیدات گیاهی 121
دکترقنبری مدیر گروه علوم دامی 122
دکتر هرسیج مدیر گروه شیلات 123
دکتر جندقی مدیر گروه مرتع و آبخیزداری 124

ارتباط با حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

ابتدا با یکی از شماره های زیر تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را وارد نمائید:

33262399

33262199

داخلی

سرکارخانم شاکری

مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی

1

دکتر جواد بیات کوهسار

مدیر دانشجویی

3

سرکارخانم نعیمی

مسئول مالی

4

سرکارخانم گرایلو

مسئول خوابگاه خواهران و وام دانشجویی

4

جناب آقای کوهساریان

مسئول امور خوابگاه

5

سرکارخانم نوروزی

کارشناس فرهنگی

6

سرکارخانم ترکیان

دفتر مشاوره

8