×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

معرفی ریاست

 

 نام و نام خانوادگی: سید مرتضی موسوی نوکنده

 سمت سازمانی: رییس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 مدرک تحصیلی: دکتری جنگلداری

 شماره تماس: 33265815-017

 پست الکترونیک: mortezamousavi@gonbad.ac.ir