×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

شرح وظایف و اختیارات

 اجرای مصوبات، دستورالعمل‌ها و آیین نامه هایی که در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا سایر مراجع ذی صلاح صادر می شود.
- برنامه ریزی و ارائه طرح های مورد نیاز برای ارتقا و تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر.
 - دعوت از مسئولان بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و سایر مسئولین استان جهت شرکت در جلسات امور دانشجویان شاهد و
ایثارگر دانشگاه.
 - برنامه ریزی برگزاری مراسم و فعالیت های علمی و فرهنگی از قبیل اردوها، سفرهای زیارتی و سیاحتی ، سمینارها و فعالیت های فوق برنامه و بازدید از مراکز علمی و فرهنگی در جهت حفظ روحیه ایثارگری دانشجویان شاهد و ایثارگر.
 - تشکیل کلاس ها و دوره های تقویتی با همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه، ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.
 - ارزیابی کلاس ها و دوره ها با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی و گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه به منظور بررسی و نظارت بر وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگر. 
- ارائه خدمات کمک آموزشی از قبیل تکثیر با انتشار جزوات و یا خدمات مورد نیاز، تهیه فیلم های آموزشی و فراهم نمودن امکانات سمعی و بصری مورد نیاز دانشجویان شاهد و ایثارگر. 
 - تشکیل بانک اطلاعاتی کامل از وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر.
 - پرداخت حق التدریس اساتیدی که با گروه امور دانشجویان شاهد و ایثار گر در امور آموزشی و کمک آموزشی همکاری
می نمایند.
 - انجام امور مربوط به تشویق ایثارگران ممتاز و قدردانی از ایشان با اهدای جوایز ویژه.
پیگیری امور ایثارگران و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی مسئولان دانشگاه و نهادهای ذی ربط استان.
 - انجام امور مالی امور دانشجویان شاهد و ایثارگر طبق دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 - تهیه گزارش عملکرد سالانه به ریاست دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 - تنظیم برنامه سالانه و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز و همچنین فعالیت برای جذب امکانات و کمک های مالی از نهادهای ذی ربط استان.
 - انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق. .