×
  • نسخه آزمایشی

  • شنبه, 09 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

اعضای هیأت علمی

گروه آموزشی: امور دامی مدیرگروه: دکتر یوسف مصطفی لو مجوز هیات امناء: اولین نشست عادی از دوره سوم  هیات امناء 1389/10/05
ردیف نام نام خانوادگی رشته و گرایش مرتبه علمی
مربی استادیار دانشیار استاد
1 فاطمه بحری بینا باج علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام      
2 جواد بیات كوهسار علوم دامی - تغذیه دام      
3 زهرا تراز  علوم دامی - تغذیه طیور      
4 علیرضا خان احمدی علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام      
5 رضا راه چمنی دامپزشکی - بیماریهای دامهای بزرگ      
6 فریبا فریور علوم دامی - تغذیه دام      
7 آشورمحمد قره باش علوم دامی - تغذیه دام      
8 فرزاد قنبری علوم دامی - تغذیه دام      
9 فرید مسلمی پور علوم دامی - تغذیه دام      
10 یوسف مصطفی لو دامپزشکی - تولید مثل و مامایی      
11 شهریار مقصودلو علوم دامی - پرورش طیور      

 

گروه آموزشی: امور زراعی مدیرگروه: دکتر علی راحمی کاریزکی مجوز هیات امناء: اولین نشست عادی از دوره سوم  هیات امناء 1389/10/05
ردیف نام نام خانوادگی رشته و گرایش مرتبه علمی
مربی استادیار دانشیار استاد
1 زینب اورسجی زراعت - علف های هرز      
2 لیلا آهنگر اصلاح نباتات      
3 عباس بیابانی فیزیولوژی گیاهان زراعی      
4 حسین حسینی مقدم باغبانی      
5 علی راحمی کاریزکی زراعت      
6 مهدی زارعی محمدآباد علوم باغبانی - میوه کاری      
7 سید جواد سجادی ماشین های کشاورزی      
8 حسین صبوری اصلاح نباتات      
9 فاختک  طلیعی بیماری شناسی گیاهی - قارچ شناسی      
10 ابراهیم غلامعلی پور علمداری علوم گیاهی - اکوفیزیولوژی علفهای هرز      
11 مهدی  ملاشاهی حشره شناسی      
12 علی نخ زری مقدم زراعت      
13 معصومه نعیمی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی      

 

گروه آموزشی: جنگلداری و فناوری چوب و کاغذ مدیرگروه: دکتر هدایت اله امینیان مجوز هیات امناء: اولین نشست عادی از دوره سوم  هیات امناء 1389/10/05
ردیف نام نام خانوادگی رشته و گرایش مرتبه علمی
مربی استادیار دانشیار استاد
1 هدایت اله امینیان صنایع چوب و کاغذ - سازه های چوبی      
2 لعیا  جمالی راد منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ      
3 مهرداد  صدقی صنایع خمیر و کاغذ      
4 حجت  قربانی واقعی خاکشناسی - فیزیک و حفاطت خاک      
5 سید مرتضی  موسوی جنگلداری      
6 وحید وزیری صنایع خمیر و کاغذ      

 

گروه آموزشی: شیلات مدیرگروه: دکتر رحمان پاتیمار مجوز هیات امناء: اولین نشست عادی از دوره سوم  هیات امناء 1389/10/05
ردیف نام نام خانوادگی رشته و گرایش مرتبه علمی
مربی استادیار دانشیار استاد
1 حسین آدینه شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان      
2 رحمان پاتیمار اکولوژی آبزیان      
3 حجت ا... جعفریان تکثیر و پرورش آبزیان      
4 هادی رئیسی شیلات      
5 سیده آیناز شیرنگی شیلات - تکثیر و پرورش      
6 محمد فرهنگی شیلات - بوم شناسی آبزیان شیلاتی      
7 حسنا قلی پور بهداشت و بیماریهای آبزیان      
8 محمد قلی زاده علوم دریایی - هیدروبیولوژی      
9 ضیاء کردجزی شیلات - آبزیان      
10 بهروز محمد زاده شیلات      
11 محمد هرسیج تکثیر و پرورش آبزیان      

 

گروه آموزشی: مرتع و آبخیزداری مدیرگروه: دکتر معصومه فراستی مجوز هیات امناء: اولین نشست عادی از دوره سوم  هیات امناء 1389/10/05
ردیف نام نام خانوادگی رشته و گرایش مرتبه علمی
مربی استادیار دانشیار استاد
1 بهاره  بهمنش علوم مرتع      
2 نادر جندقی مهندسی آب - هیدرولوژی      
3 علی حشمت پور هیدرولوژی و مدیریت منابع آب      
4 حامد روحانی علوم زیستی - علوم زمین و محیط زیست      
5 سید مرتضی سیدیان سازه های آبی      
6 ابوالفضل طهماسبی علوم مرتع      
7 ابوالحسن فتح آبادی مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری      
8 اکبر فخیره علوم مرتع      
9 معصومه فراستی آبیاری و زهکشی      
10 مجتبی قره محمودلو علوم زمین - هیدروژئولوژی زیست محیطی      
11 مجید محمد اسمعیلی مرتعداری - اکولوژی مرتع      
12 امین محمدی استاد کلایه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی