×
  • نسخه آزمایشی

  • سه‏ شنبه, 12 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

معرفی معاونت

نام و نام خانوادگی: اکبر فخیره

سمت سازمانی: معاون دانشجویی و فرهنگی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم مرتع

شماره تماس: 33262399-017

پست الکترونیک: fakhireh@gonbad.ac.ir