×
  • نسخه آزمایشی

  • جمعه, 27 فروردین 1400
  • EN /RU
EN RU

معرفی مدیریت

 

 

 

​ نام و نام خانوادگی: جواد بیات کوهسار

 سمت سازمانی: مدیر امور دانشجویی

 مدرک تحصیلی: دکتری علوم دامی - تغذیه دام

 شماره تماس: 33262399-017

 پست الکترونیک: bayatkoohsar@gonbad.ac.ir