×
EN RU

تاریخچه دانشکده

تاریخچه دانشکده علوم انسانی آزادشهر(ویژه خواهران): 
دانشکده علوم انسانی آزادشهر(ویژه خواهران) در سال 1392 زیر نظر دانشگاه گنبد کاووس با 3 رشته کارشناسی مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی و مدیریت بیمه در یک گروه با پذیرش 30 دانشجو شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر این دانشکده با 6 عضو هیات علمی، 6 کارمند و 350 دانشجو به فعالیت خود ادامه می دهد. این دانشکده تنها دانشکده ویزه بانوان در شمال کشور ایران(منطقه 2) می باشد.

معرفی رشته های دانشکده:
مدیریت صنعتی: شاخه ای از مدیریت است که مدیران نیروی انسانی سازمانهای صنعتی را تربیت می کنند و دارای 3 بعد اصلی (1) فنی و تکنیکی (2) مالی (3) رفتاری و اجتماعی می باشند. هدف از این رشته تحصیلی تربیت افرادی می باشد که بتوانند با دیدگاهی مدیریتی سازمان های صنعتی را مدیریت نمایند.

مدیریت بازرگانی: این رشته که سرآغاز آن از کشور فرانسه می باشد به بحث در مورد پیرامون چگونگی کنترل سود، سرمایه، هزینه و استفاده بهینه از امکانات موجود می پردازد. می توان گفت که هدف از این رشته آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمان های بازرگانی، افزایش مهارت  و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط به هریک از این مسائل، ارزیابی راه حل های مختلف در مورد هر مسئله، تصمیم گیری و اجرای تصمیمات می باشد.
مدیریت بیمه: دوره کارشناسی مدیریت بیمه با هدف تربیت کادر متخصص فنی و تجاری برای انجام وظیفه در شرکت بیمه، وضعیت بیمه در داخل و خارج کشور و همچنین جمع آوری و تهیه اطلاعات به روز و دقیق در زمینه تحولات اقتصادی تجاری و حمل ونقل، توسعه بیمه در ایران و جهان تاسیس گردیده است. این رشته بسیار متنوع است چون با سازمانها و صنایع مختلف در ارتباط است. تربیت کادر متخصص و کارشناسی بیمه با هدف توسعه صنعت بیمه در ایران و جلوگیری از خروج از کشور در کنار گردآوری اطلاعات و پژوهش در زمینه های نوین بیمه ای در جهان از جمله اهدافی است که رشته کارشناسی مدیریت بیمه مدنظر دارد. 
دانشجویان رشته مدیریت بیمه پس از کسب مهارت های علمی و عملی لازم، قادر به برعهده گرفتن مناصب مدیریت های مختلف در زمینه بیمه در داخل یا دفاتر خارج از کشور خواهند بود. همچنین دانش آموختگان این رشته در صورت دارا بودن زیر ساخت علمی مناسب قادر به انجام تحقیقات و مطالعات مورد نیاز کشور در صنعت بیمه می باشند.