×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

ارتباط با ریاست

برای ارسال انتقادات و پیشنهادات به ریاست دانشگاه از سامانه سادا بصورت زیر می توانید استفاده کنید.


1- ورود به سیستم

 
 
2- انتخاب گزینه  کارتابل نامه​
 
 
 
3- انتخاب گزینه پیام​
 
 
4-انتخاب گزینه جدید​
5- انتخاب گزینه افزودن گیرنده​
 
6- جستجو با استفاده از نام خانوادگی به عنوان دانشگاه  (با این کار گیرنده ارتباط با ریاست انتخاب می شود) و  انتخاب گزینه انتخاب و بازگشت
 
7- وارد کردن عنوان و متن پیام و انتخاب گزینه ارسال