×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

راهنمای تلفن

نام ونام خانوادگی

سمت اجرایی

خط مستقیم

دورنگار

دکتر ابراهیم غلامعلی پور علمداری

معاون آموزشی و پژوهشی 33268882 33268882
دکتر سید مرتضی سیدیان مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 33261090 33268882
دکتر محمد فرهنگی مدیر امور پژوهشی و فناوری 33267508 33268882
مهندس حسین منصوری  رییس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای 33266471  
سرکار خانم مهندس سراوانی  رئیس اداره آموزش های آزاد و مجازی 33261090  

کارشناسان آموزش دانشکده ها

خط مستقیم

ناصر محمود نیا کارشناس آموزشی دانشکده علوم کشاورزی ومنابع طبیعی 33262650
مریم سلیمانی کارشناس آموزشی دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی 33264171
سعید قاسمی نژاد کارشناس آموزشی دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی 33289802
مریم ایمان پور کارشناس آموزشی دانشکده فنی و مهندسی مینودشت 35231113
ملیحه کوهساریان کارشناس آموزشی دانشکده علوم انسانی آزادشهر 35734490

کارشناسان آموزش کل

خطوط مستقیم

داخلی

علی گنجی کارشناس نقل و انتقالات آموزش

 

33266700

33261090

33261685

33267507

2
عماد ممی زاده کارشناس خدمات آموزشی و بایگانی 5
احمد قزلسفلو اداره پذیرش و ثبت نام 4
وجیه مومنی اداره دانش آموختگان 5
فرامرز عباسی رییس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی  8
بهزاد کاغذلو کارشناس آموزش دانشگاه 10

نام و نام خانوادگی سمت خط مستقیم دورنگار داخلی
دکتر اکبر فخیره معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی 33262199 33263167 1
 دکتر جواد بیات کوهسار مدیر امور دانشجویی 33262199 3
دکتر حسین آدینه  مدیر امور فرهنگی و اجتماعی 33262199  
دکتر بهروز ایمری مدیر تربیت بدنی 33262199  
خدیجه ترکیان مسئول مرکز بهداشت، مشاوره و درمان دانشجویی 33262199  
فاطمه شاکری مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی 33262399 1
شمس الله کوهساریان کارشناس مسئول امور دانشجویی 33262399 5
محمد ذبیحی کارپرداز 33262399 6
مسلم کریم کشته کارشناس امور تغذیه 33262399  
نفیسه گرایلو کارشناس امور رفاهی ( وام) 33262399 4
مجید رسول آبادی کارشناس امور انضباطی و کمیسیون موارد خاص دانشجویی 33262399 8
فهیمه سرگزی کارشناس امور دانشجویی 33262399 4
مریم چراغی کارشناس تربیت بدنی 33262399 7
امین خدیجی کارشناس امور خوابگاه 33262399 5

نام و نام خانوادگی سمت اجرایی خط مستقیم دورنگار
دکترمجید محمد اسمعیلی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع 33263401 33263401
مهنس امین سعیدی مدیر امور اداری و پشتیبانی 33260224 33260224
مهندس سعید محمد شفیع مدیر امور مالی 33263401 33263401
دکتر علی بهنیافر رییس گروه فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 33263401 33263401
مهندس حسین گریوانی رییس اداره کارگزینی و رفاه 33260224 33260224
کارشناسان امور مالی و حسابداری - 33263401 33263401

نام ونام خانوادگی سمت اجرایی خط مستقیم دورنگار
دکتر رحمان پاتیمار رییس دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی 33261769 33261769
دکتر مصطفی مهدی پور رییس دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی 33262660 33262660
دکتر مسعود احمدی موسی آباد رییس دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی 33263664 33263664
دکتر احمد شریف رییس دانشکده فنی و مهندسی مینودشت 33231113 33231113
دکتر خدیجه آقایی رییس دانشکده علوم انسانی آزادشهر 35731934 35731934

کارشناسان آموزش دانشکده ها

خط مستقیم

سرکار خانم امانی

کارشناس آموزشی دانشکده علوم کشاورزی ومنابع طبیعی

33262650

مریم سلیمانی

کارشناس آموزشی دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی

33264171

سعید قاسمی نژاد

کارشناس آموزشی دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی

33289802

مریم ایمان پور

کارشناس آموزشی دانشکده فنی و مهندسی مینودشت

35231113

ملیحه کوهساریان

کارشناس آموزشی دانشکده علوم انسانی آزادشهر

35734490

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

خط مستقیم

دور نگار

دکتر حجت ا... جعفریان

ریاست دانشگاه

33265815

33264060

حجت الاسلام قاسم رجبی

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 33287509 33287509

دکتر ابراهیم غلامعلی پور علمداری

مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

33265815

33264060

مهندس مهدی علی بگلی

مدیر حراست

33264155

33262611

دکتر علیرضا خان احمدی

رییس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

33268882

33264060

 

مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره‌وری

33265815

33264060

دکتر خدیجه آقایی

رییس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت

   

دکتر سید مرتضی موسوی نوکنده

رییس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر