×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

رشته‌های تحصیلی

ردیف نوع تحصیل رشته تحصیلی دوره تحصیلی
1 روزانه مهندسی کامپیوتر کارشناسی
2 روزانه مهندسی تکنولوژی نقشه برداری کارشناسی ناپیوسته
3 روزانه فنی عمران کاردانی