×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

رییس دانشکده

نام و نام خانوادگی: احمد شریف

سمت سازمانی: رییس دانشکده فنی و مهندسی مینودشت

مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی محض - معادلات دیفرانسیل

شماره تماس:35231113-017

پست الکترونیک: sharif@gonbad.ac.ir