×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

اعضای هیأت علمی

ردیف نام نام خانوادگی رشته و گرایش مرتبه علمی
مربی استادیار دانشیار استاد
1 فاطمه باباکردی ریاضی - کاربردی       
2 کمیل رکنی مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور      
3 حسین ملاعباسی مهندسی عمران