×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی، دانشجویی و فرهنگی ویژه نو دانشجویان ورودی سال 1400

1400/08/26

***حضور نو دانشجویان ورودی سال 1400 در جلسه الزامی می باشد***

آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی، دانشجویی و فرهنگی ویژه نو دانشجویان ورودی سال 1400

زمان وبینار: یکشنبه 30 آبان سال 1400 ساعت 12:15

لینک وبینار
https://elc.gonbad.ac.ir/ns-1400

حضور نو دانشجویان ورودی سال 1400 در جلسه الزامی می باشد