×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

معرفی ریاست

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل طهماسبی

سمت سازمانی: رییس دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکتری علوم مرتع

شماره تماس: شماره تماس: 33265815-017

پست الکترونیک: ab_tahmasebi@gonbad.ac.ir