×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

تاریخچه دانشگاه

دانشگاه گنبد کاووس در سال 1362 تحت عنوان آموزشکده کشاورزی گنبدکاووس زیر نظر دانشگاه مازندران با 2 رشته کاردانی و پس از آن زیر نظر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شروع به فعالیت نمود. این فعالیت با افزایش تعداد رشته ها و ارتقاء آموزشکده به دانشکده کشاورزی تا سال 1378 به عنوان یکی از دانشکده های  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ادامه داشت. این دانشگاه در سال 1387 با سفر دوم ریاست جمهور و هیأت دولت از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منفک گردید و از مهر 1387 و تحت عنوان مجتمع آموزش عالی گنبدکاووس فعالیت خود را در 25 رشته تحصیلی در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد در سه دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشکده انسانی و تربیت بدنی با 2500 دانشجو شروع نمود، و با اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اول اردیبهشت 1390 به دانشگاه گنبد کاووس ارتقاء یافت که در حال حاضر دارای 74 رشته  در 5 مقطع تحصیلی  و 5 دانشکده بوده و بالغ بر 3600 دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.