×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

اطلاعیه ثبت نام در سامانه رفاه دانشجویی

1401/02/26

به اطلاع دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشجویی(دانشجویان دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی) میرساند: جهت ثبت نام در سامانه صندوق رفاه دانشجویی، با استفاده از مرورگر Firfox، به سایت bp.swf.ir مراجعه نمایید. دانشجویان در صورت عدم ثبت نام در سامانه مذکور  مشمول جریمه صندوق رفاه خواهند شد.

دانلود فایل راهنما

خواهران: دانشجویان ساکن در خوابگاه کوثر و سمیه  جهت ثبت نام در سامانه صندوق رفاه، از مورخه 1401/02/26 لغایت 1401/02/27 از ساعت 9تا 15 به طبقه دوم دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی،  اتاق سایت کامپیوتر مراجعه نمایند. (در صورت عدم ثبت نام مشمول جریمه خوابگاهی خواهند شد)

برادران: دانشجویان ساکن در خوابگاه برادران  جهت ثبت نام در سامانه صندوق رفاه، از مورخه 1401/03/01 لغایت 1401/03/02 از ساعت 9تا 15 به طبقه دوم دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی،  اتاق سایت کامپیوتر مراجعه نمایند. (در صورت عدم ثبت نام مشمول جریمه خوابگاهی خواهند شد)