×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

تمديد مهلت ثبت نام فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه

1401/07/26

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند

آن دسته از دانشجویانی که در زمینه های فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی دارای افتخارات می باشند تا مورخ 1401/08/06 در سامانه (portal.saorg.ir) نسبت به ثبت نام این موضوع اقدام نمایند .

شرایط عمومی شرکت کنندگان

 1. حداقل معدل جهت شرکت در در این رقابت کارشناسی (16)، کارشناسی ارشد(17)، دکتری تخصصی(PhD) (17)
 • دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری بدون احتساب پایان نامه باید حد نصاب معدل کل بند فوق را احراز نمایند.
 • دانشجویان مقطع دکتری تخصصی پژوهش محور (PhD by research) شرط ورود به جشنواره، پذیرش یک مقاله ISI در همان مقطع تحصیلی می باشد.
 1. برای دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی کسب شرط حداقل معدل در مقاطع قبلی ( حداقل معدل16 در مقطع کارشناسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد، معدل 17 در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان دکتری تخصصی و معدل 15 در مقطع دکتری عمومی برای دانشجویان دستیاری) الزامی است.
 2. دانشجویان پس از طی حداقل چهار نیمسال در مقطع کارشناسی، دو نیمسال در مقطع کارشناسی ارشد، شش نیمسال در مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری عمومی، چهار نیمسال در مقطع دکتری پیوسته و دکتری تخصصی بالینی و پس از گذراندن آزمون جامع در مقطع دکتری تخصصی(PhD) می توانند در این رقابت شرکت نمایند.
 3. نداشتن سابقه سنواتی برای شرکت در فراخوان بعنوان شرط ورود الزامی است.( کارشناسی 8 نیمسال، کارشناسی ارشد ناپیوسته4 نیمسال، دکتری تخصصی(PhD) 8 نیمسال )
 4. هر دانشجو صرفا یکبار در هر مقطع تحصیلی می تواند بعنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شود.
 5. کسب امتیاز 2 آزمون زبان از جول ( بند 3 ماده 4 ) برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی الزامی می باشد.
 6. کسب حداقل امتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی- اجتماعی برای شرکت در این رقابت الزامی می باشد .
 7. دانشجویان دارای سابقه محکومیت قطعی از شورای انضباطی و یا مراجع قضایی ذیربط در مقطع مربوطه، امکان شرکت در این جشنواره را در همان مقطع تحصیلی ندارند.
 8. دانشجویان که همزمان در دو رشته اشتغال دارند فقط در یک رشته تحصیلی مجاز به شرکت در جشنواره می باشند.
 9. شرط سنی شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه حداکثر 40 سال می باشد.

امتیاز دهی در زمینه های فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی طبق جداول پیوستی انجام می پذیرد.

شیونامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه

آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه