×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

بازدید رئیس و معاون اداری مالی صندوق رفاه دانشجویی از دانشگاه گنبدکاووس

1402/03/09

دکتر مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و دکتر جهانشیر امینی، معاون اداری مالی آن صندوق از بخش‌های مختلف دانشگاه گنبد‌کاووس نظیر سراهای دانشجویی دانشگاه گنبدکاووس و دانشکده اقماری آزادشهر، سلف مرکزی، زمین چمن مصنوعی فوتبال و زمین فوتبال ساحلی بازدید نمودند.

بازدید رئیس و معاون اداری مالی صندوق رفاه دانشجویی از دانشگاه گنبدکاووس

 

دکتر مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و دکتر جهانشیر امینی، معاون اداری مالی آن صندوق از بخش‌های مختلف دانشگاه گنبد‌کاووس نظیر سراهای دانشجویی دانشگاه گنبدکاووس و دانشکده اقماری آزادشهر، سلف مرکزی، زمین چمن مصنوعی فوتبال و زمین فوتبال ساحلی بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گنبدکاووس، در این بازدید که صبح روزسه شنبه، انجام شد دکتر حجت ا... جعفریان، سرپرست دانشگاه گنبدکاووس و دکتر علی اکبر فخیره، معاون دانشجویی دانشگاه گنبدکاووس مطالبات و کمبودها را بیان نمودند که بایستی از تمام ظرفیت‌های صندوق رفاه دانشجویان کشور برای رفع کمبودهای زیرساختی دانشگاه گنبدکاووس در حوزه‌های امور دانشجویی استفاده نمود.

در این بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان، در خصوص تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها و سلف سرویس و مجموعه ورزشی دانشجویی دستورات لازم را صادر نمودند.