×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

شرایط و مدارک وام های دانشجویی1402

1402/08/02

تذکر: قابل توجه تمامی دانشجویان متقاضی وام خواهشمند است با توجه به امکان وجود مشکلات سامانه ای و یا قطعی اینترنت فرآیند ثبت درخواست و ارسال مدارک را به روزهای پایانی موکول ننمایند و حداکثر سه روز قبل از مهلت تعیین شده به اداره رفاه مراجعه و ثبتنام خودرا نهایی و مدارک را تکمیل نمایند.

 

مدارک مورد نیاز 

زمانبندی واریز  وام