×
EN RU

کمیته انضباطی

جایگاه تشکیلاتی و قانونی کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه به لحاظ ترکیب اعضا، وظایف و نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات انضباطی و عملکرد آن برای دانشجویان عزیز تعریف می‌شود .

با عنایت به مطالب بیان شده و اهمیت موضوع این نکته را اضافه می‌کنیم که تعریف و ایجاد ساختار و جایگاه قانونی کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاهها به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ 74/6/14 برمی‌گردد که بعد از تعیین و تصویب ضوابط و مقررات آن جهت اجرا به وزارتخانه‌های ذیربط (علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) و در نتیجه از آنجا به دانشگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های مذکور (به منظور دقت نظر و شناخت در نحوه رسیدگی و یا هدف ایجاد وحدت رویه) ابلاغ گردید، لذا هر گونه اقدام و رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص تخلفات دانشجویی در ابعاد آموزشی، اداری، سیاسی و جرایم عمومی به همراه شیوه نامه‌های اجرایی بر اساس دستورالعمل موجود با محوریت کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه صورت خواهد گرفت و این بدان معنا است که رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات دانشجویی در دانشگاه و در مواردی خارج دانشگاه به بعد از ارسال مدارک و مستندات آنها به کمیته انضباطی دانشجویان (به عنوان مدعی‌العموم) موکول می‌گردد.

لذا با توجه به ضوابط و مقررات موجود قبل از هر اقدامی از دانشجوی مورد نظر برای ادای پاره‌ای از توضیحات واحد دفاعیات در کمیته انضباطی دعوت به عمل خواهد آمد.

کمیته انضباطی دانشجویان دارای دو شورای بدوی و تجدید نظر می‌باشند که با توجه به جایگاه برجسته آن اعضاء شورا از اساتید محترم دانشگاه و عضو دانشجویی به صورت مجزا  در آن ترکیب و انتخاب می‌شوند و در همین زمینه علاوه برآن به منظور هماهنگی  ایجاد نظم و پیگیری و رسیدگی مدقن و قانونمند فعالیت‌های اداری و اجرایی مربوط به کمیته انضباطی دبیرخانه آن ایجاد و با حضور دبیر کمیته انضباطی دانشجویان کلیه فعالیت‌های آن به لحاظ تشکیل جلسات و تنظیم صورت نشست‌ها و صدور احکام احضاریه‌ها و دعوت نامه‌ها و دیگر فعالیت مربوط با هماهنگی قبلی مسئولان محترم ذیربط در دانشگاه پیگیری و اعمال می‌شود. لذا از وی‍ژگیهای مهم و بارز کمیته انضباطی همین بس که ملجائی برای حمایت جدی از حقوق عامه دانشجویان عزیز و مرجعی مصمم برای احقاق حقوق و جلوگیری از زایل و ضایع شدن حقوق فردی و عمومی آنهاست.

در همین زمینه باید اعلان داشت که دقت نظر و سرعت عمل همراه با قاطعیت و رافت و حضور مهر ورزانه و ارشادی از افق‌های روشن و امید بخش کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه می‌باشد و باید تاکید داشت که در احقاق حقوق دانشجویان معزز کمترین قصور و فرصت سوزی در آن راه و جایی نداشته و نخواهد داشت .

در همین زمینه از فرصت کلام استفاده کرده و در راستای اهداف بیان شده و در جهت تقویت و توسعه و جهش فعالیت‌های کمیته انضباطی و به منظور تقویت رضایت‌مندی و اطمینان بخشی خاطر عزیزان دانشجو، کمیته انضباطی دانشجویان دست مهربانی و صمیمیت و دوستی خود را در دستان پاک همه دانشجویان گرانقدر قرار داده و آن را در جهت اعتلای اهداف مهم آن همان حفظ شان و کرامت و عزت دانشجو می‌باشد می‌فشرد با این مقدمه و توضیح سخن را به پایان رسانده و از محضر حضرت حق دوران بر تلالو و بر خیر و برکت همراه با معنویت و رشادت علمی و سربلندی برای دانشجویان معزز و سکان داران حقیقی فردای این مرز و بوم خاضعانه طلب می‌کنیم.