×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

معرفی ریاست

نام و نام خانوادگی: مهدی علی بگلی

سمت سازمانی: رییس اداره حراست 

شماره تماس:33264155-017

دورنگار:33262611-017