×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

شرح وظایف و اختیارات

- نظارت بر نحوه عقد قرارداد ای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعام نظر در خصوس تنظیم متن قراردادهای منعقده برای واحدهای مختلف.
 - نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها.
 - حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده های مرتبط با دانشگاه و استماع اظهارات، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی.
 - پیگیری مسائل حقوقی و مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی.
 - انجام مشاوره و ارائه راهنمایی به واحدهای مختلف دانشگاه به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهد شد.
 - تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مورد نیاز.
 - همکاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم ارشیو حقوقی و نگهداری و طبقه بندی مصوبات.
 - تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذی ربط و ارجاع آن به واخدها و یا کمیته های تخصصی.
 - تنظیم شکوائیه بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی متعرض به حقوق دانشگاه در زمینه های مختلف.
 - انجام مکاتبات لازم با مراجع قضایی (اعم از دادگاه، نیروی انتظامی و...). 
- جوابگوئی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می کند. 
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق