×
EN RU

رشته‌های تحصیلی

ردیف نوع تحصیل رشته تحصیلی دوره تحصیلی
1 روزانه آگروتكنولوژی گرایش اكولوژی گیاهان زراعی دکتری تخصصی (PhD)
2 روزانه آگروتكنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری تخصصی (PhD)
3 روزانه علوم و مهندسی شیلات گرایش صید و بهره‌برداری آبزیان دکتری تخصصی (PhD)
4 روزانه اگرواكولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته
5 روزانه اگروتكنولوژی گرایش علوم علف‌های هرز کارشناسی ارشد ناپیوسته
6 روزانه بیوتكنولوژی كشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته
7 روزانه علوم دامی گرایش تغذیه دام کارشناسی ارشد ناپیوسته
8 روزانه علوم دامی گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد ناپیوسته
9 روزانه علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور کارشناسی ارشد ناپیوسته
10 روزانه علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد ناپیوسته
11 روزانه علوم و مهندسی آبخیز گرایش حفاظت آب و خاک کارشناسی ارشد ناپیوسته
12 روزانه علوم و مهندسی آبخیز گرایش سیلاب و رودخانه کارشناسی ارشد ناپیوسته
13 روزانه علوم و مهندسی شیلات گرایش بوم‌شناسی آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته
14 روزانه علوم و مهندسی شیلات گرایش تكثیر و پرورش آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته
15 روزانه علوم و مهندسی مرتع گرایش اصلاح و احياي مرتع کارشناسی ارشد ناپیوسته
16 روزانه علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتع کارشناسی ارشد ناپیوسته
17 روزانه مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی گرایش كامپوزیت‌های لیگنوسلولزی کارشناسی ارشد ناپیوسته
18 روزانه علوم دامی کارشناسی
19 روزانه علوم و مهندسی آب کارشناسی
20 روزانه علوم و مهندسی شیلات کارشناسی
21 شبانه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی
22 روزانه مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی کارشناسی
23 روزانه علمي - كاربردي پرورش طيور کارشناسی ناپیوسته
24 روزانه علمي - كاربردي تكثیر و پرورش آبزیان کارشناسی ناپیوسته
25 روزانه مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت کارشناسی ناپیوسته
26 روزانه مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری کارشناسی ناپیوسته
27 روزانه مهندسی منابع طبیعی - چوب شناسی و صنایع چوب کارشناسی ناپیوسته
28 روزانه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری کارشناسی ناپیوسته