×
EN RU

امور دامی

گروه علوم دامی که از سال ۱۳۷۰ در آموزشکده کشاورزی  گنبد راه اندازی گرديد،  در حال حاضر دارای سه رشته و مقطع می باشد که عبارتند از: 

 ۱- کارشناسی پیوسته علوم دامی:
این رشته در حقيقت مطالعه بیولوژی حیوانات اهلي شده اعم از حیوانات مزرعه ای و همراه انسان از جمله پستانداران و پرندگان  اهلي در زمینه‌های تغذیه ، ژنتیک و اصلاح نژاد ، فیزیولوژی ، بهداشت ، رفتارشناسی ، مدیریت ، تجهیزات و جایگاه ها به منظور بالا بردن تولید اقتصادی آنها می باشد. هدف از اين دوره تربیت کارشناساني است که بتوانند در زمینه های مختلف تولید ، آموزش و پژوهش ، برنامه ریزی های منطقه ای و ملی ، مدیر و مجری واحدها و مراکز تولیدی خصوصی و دولتی و نیز به عنوان کارشناس و مدیر دستگاههای اداری مرتبط با بخش دامپروری خدمت نمایند. طول مدت اين دوره 4 سال بوده و در هر سال با  2 ترم يا دو نيمسال واحد سپري شده و با گذراندن حداقل 140 واحد درسي به پايان مي رسد. 

2-  کارشناسی ارشد ناپیوسته (آموزشي و تحقيقاتي) علوم دامي :
 هدف از برگزاری دوره های کارشناسی ارشد تربیت افرادی است که مهارت های لازم برای طراحی و اجرای پروژه های تخصصی در زمینه رشته تخصصي خود را فراگيرند و در رقابت برای ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب توانمند بوده و قادر به ارزیابی تخصصي امور مربوط به بخش دام و طیور کشور باشند. اين مقطع  درسه رشته گرايش  که شامل موارد زیر می باشد در گروه علوم دامي در حال برگزاري مي باشد:

 الف:رشته گرايش فیزیولوژی دام و طیور: 
حد اقل در مدت 2سال با گذراندن 26 واحد درسي و 6 واحد پايان نامه تخصصي با تحقيق در حل مسائل فيزيولوژي  دام و يا فيزيولوژي طيور  سپري مي گردد. 

 ب : رشته گرايش تغذیه دام :
حد اقل در مدت 2سال با گذراندن 26 واحد درسي و 6 واحد پايان نامه تخصصي با تحقيق در حل مسائل تغذيه  دام سپري مي گردد. 

ج : رشته گرايش تغذيه طیور:
حد اقل در مدت 2سال با گذراندن 26 واحد درسي و 6 واحد پايان نامه تخصصي با تحقيق در حل مسائل تغذيه  طيور سپري مي گردد.

3- کارشناسی ناپیوسته پرورش صنعتی طیور:
 هدف از از برگزاری این رشته مقطع،  تربیت نیروی انسانی کارشناس ماهر جهت بهبود بهره وری بیشتر در مدیریت واحدهای پرورش طیور می باشد. این مقطع در مدت دو سال و در هر سال با اخذ دو نیمسال یا ترم واحدی سپری می گردد و با گذراندن حداقل ۷۰ واحد درسی به پایان می رسد.