×
EN RU

شیلات

در گروه شیلات دانشگاه،  در مقطع کارشناسی، دو گرایش کارشناسی پیوسته علوم و مهندسی شیلات و گرایش ناپیوسته تکثیروپرورش آبزیان دایر است. از گرایشهای کارشناسی ارشد ناپیوسته، دو گرایش تکثیروپرورش آبزیان و بوم شناسی آبزیان وجود دارد. از گرایشهای دکتری، یک گرایش صید و بهره برداری آبزیان دایر است.

کارشناسی علوم و مهندسی شیلات: 
در این دوره دانشجویان با آبزیان آبهای داخلی (آب شیریتی)، دریایی و نحوه تکثیر و پرورش آنها آشنا می‌شوند.
همچنین مسائل مربوط با صید و بهره برداری و فرآوری محصولات دریای خواهند آموخت. از آنجاییکه حفط ذاخیر آبزیان از اهمیت ویژه ای برخودار است شناخت بیولوژی و بوم شناسی آبزیان از اهمیت ویژه ای برخودار است. در این ارتباط دانشجویان دروس مختلف در دوره کارشناسی میگذرانند. با توجه به گستردگی منابع آبی کشور و محدودیت برداشت از منابع زیستی دریاها و آبهای داخلی، در دوره کارشناسی دانشجویان اصول و مبانی تکثیروپرورش انواع ماهیان و دیگر گونه های آبی از قبیل سحت پوستان، نرمتنان را می آموزند. این دوره شامل 22 واحد عمومی، 35 واحد علوم پایه، 73 واحد تخصصی، 6 واحد اختیار و 3 واحد پروژه (کارورزی 2) میباشد.

کارشناسی ناپیوسته تکثیروپرورش آبزیان: 
این دوره برای تکمیل دوره کاردانی تکثیروپرورش برنامه ریزی شده است. در این دور دانشجویان با تاکید بر مبانی تکثیر و پرورش، دروس زیادی را در این ارتباط خواهند آموخت. آموزش تئوری و عملی تکثیروپرورش انواع آبزیان شامل ماهی، سخت پوستان، نرم تنان و غذای زنده از اهداف این دوره میباشد. این دوره سامل 9واحد عمومی، 8 واحد علوم پایه، 23 واحد اصلی، 30 واحد تخصصی مشتمل بر پروژه (به ارزش 3 واحد) و کارورزی (به ارزش 3 واحد) میباشد.
  
کارشناسی ارشد ناپیوسته تکثیروپرورش آبزیان: 
دو گرایش ارشد فوق از گرایشهای منابع طبیعی میباشد که هدف از آنها تربیت افرادی است که دارای توانمندی تدریس، پژوهشی و برنامه ریزی در جهت بهره برداری مسئولانه از منابع شیلاتی کشور داشته باشند. و همچنین افرادی که توانایی هدایت امور اچرایی در زمینه های ذیربط را دارا باشند. ایران با دارا بودن منابع فراوانی آبهای داخلی و سواحل طولانی دریایی در شمال و جنوب دارای ظرفیتهای بالقوه مناسبی جهت حفظ ذخایر و توسعه آبزی پروری است. بهره برداری بهینه از این منابع، نیازمند تربیت متخصص در زمینه بوم شناسی و تکثیروپرورش میباشد. لذا دایر بودن چنین گرایشهایی در مقطع ارشد لازم و ضروری است.
تعداد واحدهای هر دو گرایش ارشد، 32 واحد میابشد که شامل 10 واحد تخصصی مشترک تمام گرایشها، 12 واح تخصصی هر گرایش، 4 واحد تخصصی اختیاری و 6 واحد پایان نامه است. 

دکتری صید و بهره برداری آبزیان: 
هدف از ایجاد این دوره تربیت افرادی است که از طریق  آشنایی با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به متدهای نوین آموزشی و پژوهش بتوانند در زمینه توسعه علمی کشور و گسترش مرزهای دانش کار کنند.علاوه بر آن یکی دیگر از اهداف این دوره تربیت نیروهای هیات علمی آموزشی و پژوهشی برای دانشگاهها و موسسه های تحقیقاتی میباشد. با توجه به شرایط محیطی  منطقه و گسترگی دریاهای کشور، گرایش صیدو بهره برداری اهمیت ویژه ای در این راستا دارد. دانشجویان در این مقطع، میتوانند یک دوره 6 ماهه برای کسب تجربه و یا تکمیل تحقیقات خود به دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی کشورهای دیگر اعزام شوند. این مقطع تحصیلی مشتمل بر 36 واحد است که دارای 8 واحد تخصصی مشترک، 8 واحد تخصصی گرایش، 2 واحد تخصصی احتیاری و 18 واحد رساله (پایان نامه) میباشد. دانشجویان دکتری موظف هستندکه بعد از گذراندن دروس آموزشی، امتحان جامع را بگذرانند که پیش شرط امتحان جامع، داشتن نمره زبان (طبق مصوبه دانشگاه) میباشند.