×
EN RU

رشته‌های تحصیلی

ردیف نوع تحصیل رشته تحصیلی دوره تحصیلی
1 روزانه آگروتكنولوژی گرایش اكولوژی گیاهان زراعی دکتری تخصصی (PhD)
2 روزانه آگروتكنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری تخصصی (PhD)
3 روزانه اگرواكولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته
4 روزانه اگروتكنولوژی گرایش علوم علف‌های هرز کارشناسی ارشد ناپیوسته
5 روزانه بیوتكنولوژی كشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته
6 شبانه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی
7 روزانه مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت کارشناسی ناپیوسته