×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

راهنمای پرداخت هزینه خوابگاه در سامانه صندوق رفاه دانشجویی

1401/10/18

بسمه تعالی

به اطالع دانشجویان گرامی ساکن خوابگاه سمیه می رساند جهت پرداخت اجاره بهاء خوابگاه خود به سامانه صندوق رفاه به آدرس زیر مراجعه نمایند. www.swf.ir ضمناً برای رزرو مجدد و یا تثبیت اتاق در ترم دوم ) ترم آینده(، ارائه فیش بانکی یا تصویر فیش پرداختی هزینه خوابگاه، به مسئول خوابگاه ضروری می باشد.

"راهنمای پرداخت هزینه خوابگاه در سامانه صندوق رفاه دانشجویی"

لطفا کلیک نمایید.