×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

مشاورین ریاست

 

 نام و نام خانوادگی: صالح یمرلی

 سمت سازمانی: مشاور رییس دانشگاه در امور حقوقی

 مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی

 پست الکترونیک: salehyamrali@gonbad.ac.ir

 

 نام و نام خانوادگی: زهرا تراز

 سمت سازمانی: مشاور رییس دانشگاه در امور بانوان

 مدرک تحصیلی: دکتری علوم دامی - تغذیه طیور​

 پست الکترونیک: taraz@gonbad.ac.ir