×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

کارکنان

 نام و نام خانوادگی :سیده معصومه حسینی

 سمت سازمانی :کارشناس مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی

 شماره تماس :3326-017