×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

اجرایی

 1. امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک فیمابین دانشگاه و شهرداری شهرستان گنبدکاووس
 2. انعقاد تفاهم‌ فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه گنبدکاووس و شرکت توسعه میثاق پایدار شمال
 3. انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی  فیمابین دانشگاه گنبدکاووس و اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان
 4. تفاهم نامه  همکاری مشترک فیمابین دانشگاه گنبد کاووس و پارک علم و فناوری گلستان
 5. تفاهم نامه  همکاری مشترک فیمابین دانشگاه گنبد کاووس و دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان
 6. انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه گنبدکاووس و اداره کل زندان‌های استان گلستان
 7. امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی فیمابین دانشگاه گنبدکاووس و  اداره کل هواشناسی استان گلستان
 8. تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی فیمابین دانشگاه گنبدکاووس و مرکز آموزش فنی و حرفه ای گنبدکاووس
 9. امضای تفاهم نامه همکاری های علمی مشترک بین دانشگاه گنبدکاووس و سازمان آب منطقه ای استان گلستان
 10. امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه گنبدکاووس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان
 11. امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه گنبدکاووس و اداره کل پست استان گلستان
 12. امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه گنبدکاووس و سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان