×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

علمی

1- انتخاب دکتر مهدی کشاورز، عضو هیأت علمی دانشگاه  در فهرست 2 درصد دانشمندان برتر جهان درسال‌های 1399 و 1400 
2- انتخاب 4 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر استان درسال‌های 1399 و 1400
3- کسب جایزه علمی دکتر کاظمی آشتیانی توسط 3 نفر از اعضا هیاّت علمی دانشگاه درسال‌های 1398 و 1399
4- چاپ مقاله علمی دکتر رضا اکبری، عضو هیأت علمی دانشگاه در مجله معتبر بین المللی Scince
5- ساخت پمپ آب شار محوری با پروانه داخلی
6- ساخت دستگاه تانسیومتر هوشمند خاک
7- ساخت عصاره‌گیری آب خاک درون مزرعه‌ای
8- ساخت ژنراتور سنگرون با سیم پیچی تحریک بدون جاروبک
9- ساخت دستگاه بارافتان توسط دانشجوی رشته مهندسی آب