×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

معرفی ریاست

سمت سازمانی: رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی: دکتر مجتبی رجبی

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

شماره تماس: 33265815-017