×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

معرفی ریاست

سمت سازمانی: رییس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی: امین محمدی استادکلایه

مدرک تحصیلی: دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

شماره تماس: 01733265815

پست الکترونیک: aminmohammadi@gonbad.ac.ir

مکان اسقرار واحد: سازمان مرکزی - حوزه ریاست