×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

شرح وظایف و اختیارات

 1. ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها. 
 2. دریافت و ثبت نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می گردد و لازم است به رؤیت رئیس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه ریاست.
 3. تهیه پیش نویس و صدور نامه هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحدهای مختلف می باشد.
 4. تهیه پیش نویس و ثبت و ارسال نامه ها، دستورها، بخشنامه‌ها و دعوتنامه‌های صادره.
 5.  پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه.
 6. تنظیم برنامه های کاری و ملاقات رئیس دانشگاه.
 7. دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیون‌ها.
 8. تنظیم صورتجلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور.
 9. انجام اقدامات لازم جهت شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در کنگره های کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و خارجی با همکاری واحدهای ذی ربط.
 10. تهیه و تنظیم و اجرای طرح‌ها و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی.
 11. مطالعه کلیه جراید و روزنامه ها و استخراج مطالب علمی مورد نیاز برای ارسال به واحدهای مربوط.
 12. برنامه ریزی و اداره امور کنفرانس ها و سمینارها.
 13. انتشار اخبار و اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع کارکنان.
 14. اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری دانشگاه.
 15. تهیه برنامه های لازم جهت مراسم اعیاد و جشن ها و امور تشریفاتی که از طریق دانشگاه برگزار می شود و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذی ربط.
 16. همکاری در به‌روز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی دانشگاه.
 17. جمع آوری اطلاعات و اطلاع رسانی اخبار علمی، پژوهشی دانشگاه به مردم و نیز آشنایی عموم به چگونگی و نحوه عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه از طریق انتشار پیک ، مجله ، نشریه و خبرنامه های دوره ای و ... .
 18. عکسبرداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفاتی سمینارها، مصاحبه ها و ... و نگهداری سوابق آنها.
 19. انجام مکاتبات، دستور کار، تهیه ، تدوین و تنظیم مصوبات هیأت امنا دانشگاه - انجام اموراداری هیأت امنا و شوراهای دانشگاه و کمیسیون های مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای ذی ربط.
 20. رسیدگی به امور مربوط به جمع آوری و استنتاج اطلاعات و آمار کلیه امور دانشگاه . 
 21.  تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوط به کمیسیون دائمی و هیأت امنا و جمع آوری مصوبات آنها و ارائه گزارشات لازم به رئیس دانشگاه.
 22.  بررسی و تنظیم پیش نویس آیین نامه های داخلی دانشگاه به منظور طرح و تصویب در هیات امنا و ابلاغ مصوبات هیأت امنا به واحدهای ذی ربط .
 23.  شرکت در جلسات کمیسیون دائمی ، کنفرانس ها و سمینارها حسب مورد و دستور مقام مافوق و ارائه گزارشات لازم . - بررسی و ارسال بودجه تفصیلی دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد میشود برای طرح و تصویب در هیأت امنا.
 24. انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت‌های علمی و سیاسی و ... داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذی ربط.
 25.  انجام فعالیت درخصوص جذب کمک های مالی و ... قطبهای مختلف اقتصادی کشور.
 26. بررسی مطالب، جراید و اخبار پیرامون فعالیت های دانشگاه و تهیه پاسخ‌های لازم.
 27.   برقراری ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی داخلی و خارجی به منظور جمع آوری اطلاعات علمی و تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف پژوهشی و فناوری. 
 28.  ترجمه نامه ها، نشریات و مدارک ارجاعی مختلف به زبانهای فارسی و خارجی مورد نیاز دانشگاه و واحدهای تابعة. - تنظیم برنامه های سمینارها، کنگره ها، سمپوزیوم ها و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی بین المللی با همکاری سایر واحدها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذی ربط. 
 29. انجام بررسی های لازم به منظور جلب همکاری شخصیت های علمی ایرانی مقیم خارج. - فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی با همکاری دانشکده ها، گروههای آموزشی و سایر واحدهای تابعه ذی ربط.
 30.  تشریک مساعی در برقراری ارتباط انجمن‌ها و اعضای هیأت علمی دانشگاه با مجامع علمی بین المللی و دانشمندان خارجی با همکاری سایر واحدهای ذی ربط دانشگاه و واحد همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 
 31.  تهیه تفاهم نامه های همکاری های علمی با دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی خارج از کشور و عضویت در مجامع علمی و بین المللی.
 32. رسیدگی به امور مربوط به استادان و محققان خارجی در دانشگاه. - انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.