×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

کارکنان

 نام و نام خانوادگی :مسعود صابری

 سمت سازمانی :کارشناس حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گنبدکاووس

 شماره تماس :33265815-017

 

 نام و نام خانوادگی :فاطمه شاکری

 سمت سازمانی :مسئول دفتر و کارشناس حوزه ریاست  دانشگاه گنبدکاووس

 شماره تماس : 33265815-017