×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

کارکنان

 نام و نام خانوادگی :ابوالفضل نصرتی

 سمت سازمانی :مسئول دفتر و کارشناس حوزه ریاست دانشگاه گنبدکاووس

 شماره تماس: 33265815-017

 

نام و نام خانوادگی :محمد رضا جعفرزاده

سمت سازمانی : کارشناس مسئول حوزه روابط عمومی دانشگاه گنبدکاووس

شماره تماس: 

نام و نام خانوادگی :رقیه نوروزی

سمت سازمانی : کارشناس حوزه روابط عمومی دانشگاه گنبدکاووس

شماره تماس: