×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

کارکنان

 نام و نام خانوادگی :رقیه نوروزی

 سمت سازمانی :مسئول دفتر و کارشناس حوزه ریاست دانشگاه گنبدکاووس

 شماره تماس: 33265815-017