×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

معرفی ریاست

نام و نام خانوادگی: معصومه نعیمی

 سمت سازمانی: رییس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت

 مدرک تحصیلی: دکتری زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی

 شماره تماس: 33265815-017

 پست الکترونیک: naeimi@gonbad.ac.ir