×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

کارکنان

 نام و نام خانوادگی :فرزانه امان فرخانی

 سمت سازمانی :کارشناس گروه نظارت و ارزیابی

 شماره تماس: