×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

معرفی مدیریت

 

نام و نام خانوادگی: 

سمت سازمانی: مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری

مدرک تحصیلی: 

شماره تماس: 33265815-017

پست الکترونیک: