×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ریاست
EN RU

کارکنان

 نام و نام خانوادگی :مهین نعیمی

 سمت سازمانی :کارشناس امور مالی و برنامه و بودجه

 شماره تماس :33265815-017