×
 • نسخه آزمایشی

 • شنبه, 16 اسفند 1399
 • EN /RU
EN RU

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

رسالت :

     مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مصمم است از طریق فراهم کردن رشد و بالندگی برای استعدادهای خلاق جوانان کشور، شکوفایی تولید علم و پژوهش، بهره گیری از مهارتهای مدیریت آموزشی  و اصول برنامه ریزی با تکیه بر هماهنگی درون بخشی به یکی از قطبهای علمی  تبدیل و  به تربیت دانش آموختگانی با انگیزه ، توانمند و پاسخگوی نیازهای جامعه بپردازد.

 

چشم انداز:

     مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی قصد دارد با کارایی و اثربخشی خدمات آموزشی و رعایت استاندارهای آموزش به رتبه اول در منطقه و بعنوان دانشگاه مطرح در سطح کشور  نایل آید.

 

ارزشها:

 • پاسخگویی نیازهای در حال تغییر جامعه
 • وظیفه شناسی و اعتماد سازمانی
 • شایسته سالاری با بکارگیری و تشویق نیروهای متعهد و متخصص
 • اصول عدالت محوری
 • احترام به کرامت انسانی در جهت تحقق تکریم و رضایت ارباب رجوع 

 

استراتژیها:

 • گسترش و توسعه رشته های بخصوص در بخش تحصیلات تکمیلی
 • سعی و همکاری همه جانبه در پذیرش دانشجوی خارجی به منظور گسترش روابط علمی و فرهنگی با سایر کشورها
 • گسترش همکاری و مشارکت علمی با دانشگاههای داخل و خارج کشور
 • بازنگری در ظرفیت پذیرش دانشجو با توجه به نیازها و پتانسیل جذب و بهره گیری جامعه از آنان
 • افزایش مهارتهای کارشناسان شاغل در حوزه مدیریت آموزشی
 • تلاش در جهت کاهش افت تحصیلی دانشجویان و بهبود کیفیت آموزش و تربیت نیروهای متخصص که ضامن ارتقاء جامعه می باشند.
 • بهبود و اصلاح فرایندهای آموزشی