×
  • نسخه آزمایشی

  • شنبه, 16 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

اداره پذیرش، ثبت نام، امور مشمولین و نقل و انتقالات

واحد پذیرش و ثبت نام :
  ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان از بدو ثبت نام اولیه تا فراغت از تحصیل بشرح ذیل بعهده اداره پذیرش و ثبت نام می‌باشد.
• نظارت بر حسن اجرای آئین نامه‌های آموزشی توسط دانشکده‌های تابعه
• اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو  از طریق پرتال وزارت دربازه زمانی اعلام شده وانجام امورمربوطه
• ارسال اسامی پذیرفته‌شدگان و دستورالعمل‌های ثبت نامی به دانشکده‌ها
• امورمربوط به پذیرش وثبت نام دانشجویان،  از طریق سامانه الکترونیکی  و مراجع ذیربط
• تهیه اطلاعیه های ثبت نامی وموارد دیگر جهت درج درسایت معاونت محترم آموزشی دانشگاه
• امورمربوط به ثبت نام از دانشجویان ،فرزندان اعضا هیات علمی و۵%شاهد  که از وزارت متبوع ویا سازمان سنجش  معرفی گردیده‌اند و انجام کلیه امور مربوط به ایشان و معرفی به دانشکده‌ها و مراجع ذیربط
• مکاتبات مربوط به شهریه پذیرفته شدگان و انجام امور مربوطه
• استعلام مدارک تحصیلی پایه پذیرفته شدگان از موسسات آموزشی
• بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان و تنظیم گزارش جهت مراجع ذیصلاح. (شورای آموزشی، کمیسیون بررسی مواردخاص، مدیریت آموزش، کمیسیون نقل و انتقالات ،کمیته منطقه ای )
• انجام امور مربوط به  انصراف از تحصیل
• صدور حکم نهایی قطع رابطه تحصیلی (بعلت عدم مراجعه دانشجو، اتمام سنوات، و مشکلات آموزشی)
• صدور حکم بازگشت به تحصیل براساس رأی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه وکمیسیون نظارت برحسن اجرای مقررات آموزشی
• بررسی و ارسال آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی و اجرائی به دانشکده‌های تابعه و مکاتبات لازم بمنظور حل و فصل برخی از ابهامات مطروحه با وزارت متبوع
• اقدامات لازم در مورد رشته تازه تاسیس
• بررسی و انجام مکاتبات لازم در مورد برنامه‌ها و سرفصل دروس
• اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان به وزارت متبوع در صورت لزوم
• اعلام نتایج مصوبات کمیسیون به دانشکده‌ها (اعطاء فرصت ارفاقی، فرصت تحصیلی اضافی، بازگشت به تحصیل و...)
• تنظیم صورتجلسات 
• برگزاری جلسات با مسئولین آموزشی دانشکده‌ها به منظور ایجاد هماهنگی در انجام امور
• بررسی تقاضای  مرخصی تحصیلی خارج از موارد اعلامی در آئین نامه آموزشی
• مکاتبات لازم در مورد اعلام نقص پرونده تحصیلی
• تهیه آمار دانشجویان جاری  و ارائه آن به واحدها استعلام کننده
• بررسی پرونده فارغ‌التحصیلان و ارجاع به اداره  دانش آموختگان 
 
 واحد امور مشمولین :
خواست صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول و انجام مکاتبات لازم با سازمان وظیفه عمومی
• امورمربوط به خروج از کشور دانشجویان مشمول وغیرمشمول 
 
 واحد نقل و انتقالات :
• انجام امور مربوط به درخواستهای متقاضیان مهمانی، انتقال و تغییر رشته دانشجویان این دانشگاه 
• انجام امور مربوط به درخواستهای متقاضیان مهمانی وانتقال از سایردانشگاهها از طریق سامانه الکترونیکی وتهیه گزارش جهت طرح موارد درشورا و یا کمیسیون نقل وانتقال دانشگاه
• هماهنگی جهت برگزاری جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص ونقل وانتقالات