×
  • نسخه آزمایشی

  • شنبه, 16 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

شرح وظایف و اختیارات

مرکز آموزش آزاد دانشگاه گنبد کاووس با هدف تربیت نیروهای کارآمد، افزایش مهارت‌های شغلی، گسترش هر چه بیشتر فعالیت‌های علمی و ایجاد ارتباط پویا و مداوم بین صنعت و دانشگاه، به عنوان دو رکن اصلی توسعه کشور، با اهداف ذیل در تاریخ 95/05/25، تأسیس گردیده است.

اهداف
1- کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ در جامعه
2- ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش دانشگاهی و تخصصی
3- کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی
4- ارائه آموزش‌های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
5- تامین نیازهای آموزشی مراکز صنعتی، بازرگانی و غیره
6- ارتقا و به روز کردن مهارت و دانش عمومی جامعه

 

 شرح فعالیت‌ها
1-اطلاع‌رسانی و تبلیغات دوره‌های آموزشی جهت توسعه و ارتقای سطح علمی دانشجویان و دانش‌آموختگان.
1-ثبت نام و ساماندهی متقاضیان شرکت در کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی.
3-هماهنگی با اساتید دانشگاه گنبد کاووس جهت برگزاری دوره‌های آموزشی.
4-ارائه امکانات و فضاهای آموزشی لازم جهت برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی آزاد شامل 
آزمایشگاه، کلاس و سالن‌های مناسب.
5-انجام کلیه هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاهی و سمینارها.
6-اعطای گواهی معتبر دانشگاه گنبد کاووس به شرکت کنندگان و برگزیدگان دوره‌های آموزشی.
7-برگزاری سلسله نشست‌های علمی و تخصصی با دعوت از نیروهای متخصص موجود در دانشگاه‌ها و صنایع در محل دانشگاه.
8- برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک (workshop) میان صنعت و دانشگاه
9-برگزاری سمینارها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی آزاد و تخصصی جهت ارتقا و به روز کردن مهارت و دانش عمومی جامعه.
10-برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آماده‌سازی و بازآموزی دانش‌آموختگان و سایر متقاضیان جهت ورود به بازار کار و صنعت.
 11- برگزاری دوره‌های نرم‌افزاری تخصصی برای کلیه متخصصین، دانشجویان و صنعت گران جهت تسلط  بر اجرای پروژه‌های مربوطه.