×
  • نسخه آزمایشی

  • دوشنبه, 11 اسفند 1399
  • EN /RU
EN RU

اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی:  فرامرز عباسی

سمت سازمانی: رییس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس:33261685-017

​شماره داخلی: 8